Què faries amb 40.000 euros? Tu decideixes!

El dia 15 de maig es va iniciar el termini per presentar les vostres propostes dels Pressupostos Participatius 2022-2023.

Recordeu que el termini finalitza el dia 30 de juny de 2022 a les 23:59h.

Les propostes es poden presentar electrònicament mitjançant instància genèrica a través del formulari que trobareu més a baix o presencialment a les oficines de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic, que s’haurà de presentar junt amb la instància el formulari omplert.

Adjuntem també les Bases que regulen el procés de Pressupostos Participatius i que es van publicar a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Castellvell del Camp en data 29 d’abril de 2022.

Esperem rebre les vostres propostes!

    DADES DE CONTACTE

       DADES DE LA PROPOSTA

    Tipologia/objecte del projecte

    Documentació adjunta (si és el cas)

    Bases reguladores