Què faries amb 40.000 euros? Tu decideixes!

El dia 11 de juliol es va iniciar el termini per presentar les vostres propostes dels Pressupostos Participatius 2023-2024.

Recordeu que el termini finalitza el dia 10 de setembre de 2023 a les 23:59h.

Les propostes es poden presentar electrònicament mitjançant instància genèrica a través del formulari que trobareu més a baix o presencialment a les oficines de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic, que s’haurà de presentar junt amb la instància el formulari omplert.

Enguany, com a novetat, la proposta guanyadora no podrà recaure durant dues edicions seguides sobre el mateix equipament o bé municipal. Per tant, s’exclouran del procés aquelles propostes presentades que incompleixin aquest criteri. Tampoc es podran presentar propostes d’urbanització parcial o total de carrers “no urbanitzats” del municipi (asfaltat, enllumenat, etc…).

Adjuntem també les Bases que regulen el procés de Pressupostos Participatius i que es van publicar a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Castellvell del Camp en data 22 de juny de 2023.

Esperem rebre les vostres propostes!

    DADES DE CONTACTE

       DADES DE LA PROPOSTA
    Tipologia/objecte del projecte
    Documentació adjunta (si és el cas)

    Bases reguladores