Totes les taxes al dia 2024

Aprovat per Decret d’alcaldia número 2023-360 de 22 de desembre de 2023, us presentem el Calendari Fiscal per a l’exercici 2024.

CONCEPTEPERÍODEPERÍODE DE VOLUNTÀRIA
560 – TAXA ESCOMBRARIES128/03/2024 – 31/05/2024
600 – IMP. VEHICLES TRAC.ME128/03/2024 – 31/05/2024
500 – IBI URBANA126/04/2024 – 28/06/2024
840 – CONSERVACIÓ CEMENTIRI126/04/2024 – 28/06/2024
560 – TAXA ESCOMBRARIES231/05/2024 – 31/07/2024
501 – IBI RÚSTICA128/06/2024 – 30/08/2024
010 – IAE130/07/2024 – 30/09/2024
560 – TAXA ESCOMBRARIES330/07/2024 – 30/09/2024
500 – IBI URBANA230/08/2024 – 31/10/2024
560 – TAXA ESCOMBRARIES427/09/2024 – 29/11/2024