Totes les taxes al dia 2021

Aprovat per Decret d’alcaldia número 2020-360 de 27 de novembre de 2020, us presentem el Calendari Fiscal per a l’exercici 2021

CONCEPTEPERÍODEPERÍODE DE VOLUNTÀRIA
560 – TAXA ESCOMBRARIES131/03/2021 – 31/05/2021
600 – IMP. VEHICLES TRAC.ME131/03/2021 – 31/05/2021
500 – IBI URBANA130/04/2021 – 30/06/2021
840 – CONSERVACIÓ CEMENTIRI130/04/2021 – 30/06/2021
560 – TAXA ESCOMBRARIES228/05/2021 – 30/07/2021
501 – IBI RÚSTICA130/06/2021 – 31/08/2021
010 – IAE130/07/2021 – 30/09/2021
560 – TAXA ESCOMBRARIES330/07/2021 – 30/09/2021
500 – IBI URBANA227/08/2021 – 29/10/2021
560 – TAXA ESCOMBRARIES430/09/2021 – 30/11/2021