Totes les taxes al dia 2023

Aprovat per Decret d’alcaldia número 2022-360 de 25 de novembre de 2022, us presentem el Calendari Fiscal per a l’exercici 2023.

CONCEPTEPERÍODEPERÍODE DE VOLUNTÀRIA
560 – TAXA ESCOMBRARIES131/03/2023 – 31/05/2023
600 – IMP. VEHICLES TRAC.ME131/03/2023 – 31/05/2023
500 – IBI URBANA128/04/2023 – 30/06/2023
840 – CONSERVACIÓ CEMENTIRI128/04/2023 – 30/06/2023
560 – TAXA ESCOMBRARIES231/05/2023 – 31/07/2023
501 – IBI RÚSTICA130/06/2023 – 31/08/2023
010 – IAE128/07/2023 – 29/09/2023
560 – TAXA ESCOMBRARIES328/07/2023 – 29/09/2023
500 – IBI URBANA231/08/2023 – 31/10/2023
560 – TAXA ESCOMBRARIES429/09/2023 – 30/11/2023