Totes les taxes al dia 2022

Aprovat per Decret d’alcaldia número 2021-360 de 25 de novembre de 2021, us presentem el Calendari Fiscal per a l’exercici 2022

CONCEPTEPERÍODEPERÍODE DE VOLUNTÀRIA
560 – TAXA ESCOMBRARIES131/03/2022 – 31/05/2022
600 – IMP. VEHICLES TRAC.ME131/03/2022 – 31/05/2022
500 – IBI URBANA129/04/2022 – 30/06/2022
840 – CONSERVACIÓ CEMENTIRI129/04/2022 – 30/06/2022
560 – TAXA ESCOMBRARIES227/05/2022 – 29/07/2022
501 – IBI RÚSTICA130/06/2022 – 31/08/2022
010 – IAE129/07/2022 – 30/09/2022
560 – TAXA ESCOMBRARIES329/07/2022 – 30/09/2022
500 – IBI URBANA231/08/2022 – 31/10/2022
560 – TAXA ESCOMBRARIES430/09/2022 – 30/11/2022