Ordenances Fiscals 2024

L’Ajuntament aprova diferents tipus de normes en l’àmbit de la seva competència, com ara les ordenances generals, les ordenances fiscals o els reglaments, i altres disposicions de rellevància jurídica, com ara les instruccions o les circulars.

Les Ordenances són les disposicions de caràcter general que aprova el Ple Municipal, en exercici de la potestat municipal inherent a l’autonomia municipal, de valor i eficàcia reglamentàries.

Índex Ordenances Fiscals 2024

Necessites ajuda amb les ordenances?