Preguntes freqüents sobre el servei Porta a Porta (PaP)
Reciclar residus ens fa viure

La Unió Europea estableix uns objectius mediambientals clars i urgents: cal assolir el 55% de reciclatge de residus municipals l’any 2025, el 60% l’any 2030 i el 65% l’any 2035. Els països que no hi arribin seran sancionats i, en el cas de l’estat espanyol, es traslladarà a les comunitats autònomes. A Catalunya, on la recollida és competència municipal, la sanció l’hauran d’assumir entre els ajuntaments que no compleixin. El Porta a Porta ha demostrat ser el sistema de recollida més eficient, en quantitat i qualitat, i la manera més ràpida d’assolir aquestes fites. A més, és el sistema de referència a Europa, ja que permet superar el 70% de recollida selectiva.

Castellvell del Camp, es trobava molt lluny de l’objectiu de recollida de residus per l’any 2025 que marca la Unió Europea, que és el 55%, per aquest motiu, el mes de novembre de 2022 l’Ajuntament de Castellvell del Camp va iniciar el procés per fer un canvi en el model de recollida de residus del municipi i millorar la recollida selectiva. Fins llavors només separàvem el 37% dels residus que generàvem, malgrat que el 90% són materials que es podrien reciclar si els separéssim correctament.

És per aquest motiu que, després d’haver valorat diferents models de recollida i d’haver dut a terme un procés informatiu amb la ciutadania, es va iniciar la recollida Porta a Porta juntament amb el municipi veí d’Almoster.

Què és el Porta a Porta?

Cada dia pots deixar el teu cubell davant del teu portal amb els residus que toqui treure segons el calendari preestablert, excepte el vidre, que has de portar al contenidor del carrer.

Quines millores comporta el servei?

Incrementem la recollida selectiva fins al 80%
Estalviem costos d'entrada de residus a l'abocador i així evitarem futurs increments de la taxa d'escombraries
Eliminem els contenidors del carrer i guanyem espai públic
Evitem haver-nos de desplaçar fins als contenidors

On puc anar a informar-me i a recollir el kit del porta a porta?

Per a més informació posa't en contacte amb l'Ajuntament fent clic aquí.

Preguntes i respostes

Amb l’objectiu d’aclarir conceptes i esvair dubtes entorn de la recollida selectiva d’escombraries Porta a Porta (PaP) que s’ha implantat al municipi, responem les preguntes més freqüents entorn d’aquest model. Us animem a enviar-nos les vostres preguntes posant-vos en contacte amb nosaltres.

Sobre el canvi de model

Per què cal canviar el sistema de recollida? Què té de dolent l'anterior?

El sistema de recollida anterior, de contenidors al carrer, no ens permet superar el 40% de recollida selectiva. El 90% dels residus que generem es poden reciclar si els separem correctament. El sistema amb contenidor té un sostre i, a més, no ens garanteix una bona qualitat de la recollida.

Per què s'ha optat per aquest model i no per un altre?

Aquest és el sistema de referència a Europa, ja que permet superar el 70% de recollida selectiva. A Catalunya més de 300 municipis han implantat aquest sistema amb resultats que en alguns casos superen el 80%. A la resta d’Europa aquest és el sistema més estès i ciutats com Roma o Milà ja l’estan implantant a tota la ciutat.

Altres sistemes, com els contenidors soterrats, amb control d’accés electrònic, a part de no permetre un salt qualitatiu en els resultats, comporten molts problemes de manteniment i de desbordaments. De fet, molts municipis que havien implantat aquest tipus de contenidors els estan retirant pels mals resultats i pels elevats costos econòmics que comporten.

Fa molts anys ja es recollia Porta a Porta i els carrers estaven plens de brutícia i pudors. Per què reinstaurar un sistema que ja està superat?

El model que es planteja només agafa els aspectes positius de la recollida que es feia fa anys, ja que deixar els residus davant de casa és molt còmode, sobretot per a la gent gran. Però els residus no es poden deixar de qualsevol manera. Cal separar-los correctament i deixar cada dia la fracció que toca. Això evita les males olors, ja que el que fa pudor és deixar tots els residus barrejats. A més, es trauran amb cubells equipats amb un sistema de tancament per evitar que els gats i els gossos o altres animals els puguin obrir i remenar.

El sistema de contenidors va produir un increment dels residus destinats a l’abocador i a la incineradora i es van perdre els recuperadors tradicionals. Ens semblava que els residus desapareixien: ho posàvem tot allà mateix, algú ho recollia i ens era igual on ho portés.

Amb el Porta a Porta volem recuperar la idea que els residus són recursos que es poden reciclar i que cadascú s’ha de responsabilitzar d’allò que genera.

Hi ha municipis que han implantat el Porta a Porta i s’han hagut de fer enrere perquè no funcionava. Per què aquí hauria de ser diferent?

A Catalunya hi ha més de 300 municipis que recullen els residus porta a porta i n’hi ha que fa 20 anys que tenen implantat aquest model. Molt pocs municipis han abandonat aquest sistema de recollida i, en els casos en què ho han fet, ha estat per picabaralles polítiques.

A banda dels suposats beneficis mediambientals, quins avantatges té per a mi el Porta a Porta?

En primer lloc, la comoditat, deixar els residus a la porta de casa evita que t’hagis de desplaçar fins als contenidors.

En segon lloc, representa una millora de l’estat dels carrers. Molts cops les àrees amb contenidors són punts d’abocament incontrolats de mobles i trastos vells, s’hi produeixen desbordaments, són font de males olors, etc. La recollida Porta a Porta permet eliminar elements de la via pública, guanyar espais i tenir els carrers més nets.

En tercer lloc, és un sistema que evita la pujada de la taxa d’escombraries. L’Agència de Residus penalitza amb un cànon cada tona de residus que portem a l’abocador o a la incineradora i l’apuja cada any. A més, per cada tona de residus que recollim ben separats es reben uns ingressos que permeten compensar els costos de recollida. Si mantinguéssim el sistema de recollida amb contenidor, amb les tones que portem actualment a l’abocador la taxa hauria d’anar pujant per poder compensar l’increment del cànon. El fet de reduir la resta i incrementar la recollida selectiva, que també vol dir incrementar els ingressos, permet congelar la taxa d’escombraries.  

Per què m’haig de corresponsabilitzar de la gestió dels residus?

Separar correctament els residus que generem no pot ser voluntari. Cal que prenguem consciència del cost ambiental, econòmic i social que té el malbaratament de recursos. Amb el sistema Porta a Porta podem arribar a premiar qui ho fa bé.

De què serveix que jo separi correctament els residus si les grans empreses els aboquen incontroladament?

Més del 70% dels residus que es generen són d’origen domèstic. Les grans empreses, a més, tenen l’obligació de tenir gestors propis de residus i presentar anualment la declaració de residus a l’Administració.

Per què no s’aplicarà el Porta a Porta al vidre?

El vidre és una fracció que ja separem correctament i que pot generar molèsties de sorolls, sobretot en el cas de la recollida nocturna. És una fracció molt fàcil d’emmagatzemar, cada vegada se’n genera menys i és fàcil de reutilitzar.

A més, la recollida Porta a Port del vidre és perillosa, tant pels operaris com per la gent del carrer i els usuaris.

Quin sistema s’aplicarà als habitatges on no sigui possible oferir el sistema de recollida Porta a Porta?

Els habitatges situats en zones on no es pugui prestar el servei de recollida Porta a Porta per dificultats d’accés del camió de recollida d’escombraries o perquè la seva ubicació allunyada faci excessivament cara la prestació d’aquest servei, hauran d’utilitzar els contenidors situats en les àrees d’emergència del municipi.

A aquests habitatges se’ls hi aplicarà una bonificació del 50% sobre l’import anual de la taxa de recollida d’escombraries (aquesta bonificació s’aplicarà a partir de l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal, que es preveu sigui a partir del mes d’abril de 2023).

Sobre la informació

Quin sentit té anar a les xerrades informatives a presentar els meus dubtes si ja està tot decidit?

El sistema de recollida pot tenir marge de millora i sempre estarem oberts a rebre suggeriments, que analitzarem i valorarem.

Tractant-se d’una qüestió important, per què no s’ha consultat la ciutadania?

Abans de la implantació del sistema Porta a Porta es va fer una xerrada i reunió amb la ciutadania per recollir dubtes, suggeriments i decidir determinats aspectes sobre el nou model. Ens hem reunit amb tots els ciutadans/es que ho han sol·licitat, ja sigui per definir un sistema de recollida personalitzat, en el cas dels habitatges plurifamiliars, per redefinir les ubicacions dels habitatges que quedaven fora del sistema de recollida Porta a Porta o per donar resposta a qualsevol dubte que s’hagi plantejat respecte al nou sistema de recollida.

Sobre la facturació

Si un dia m’equivoco a l’hora de separar els residus, em posaran una multa o m’augmentaran la tarifa?

No es posarà cap multa a ningú.

Si jo m’esforço a fer el reciclatge correctament, com és que haig de pagar el mateix que el veí que no recicla res de res?

Justament un dels objectius de la recollida Porta a Porta és aconseguir que tots els veïns ho fem bé. El sistema que proposem permet identificar el nombre de vegades que es treu el cubell i les incidències detectades.

Si jo m’esforço a fer el reciclatge correctament, com és que haig de pagar el mateix que el veí que no recicla res de res?

Justament un dels objectius de la recollida Porta a Porta és aconseguir que tots els veïns ho fem bé. El sistema que proposem permet identificar el nombre de vegades que es treu el cubell i les incidències detectades.

Sobre el kit de reciclatge

És cert que els xips dels cubells contindran les meves dades personals?

No, els xips només contindran l’adreça de l’habitatge i no contindran cap dada personal ni sensible.

Per a què serveixen els xips? No n’hi hauria prou amb una etiqueta enganxada al cubell?

Els xips permeten controlar l’eficiència del servei de recollida, optimitzar costos en un futur en funció dels resultats i fins i tot poder aplicar bonificacions. 

No puc fer servir bosses normals de plàstic en comptes de bosses compostables per separar l’orgànica?

De moment es podran fer servir bosses normals per la fracció orgànica, tot i que es recomana, sempre que sigui possible, l’ús de bosses compostables. Les bosses de plàstic fan que el compost final obtingut sigui de mala qualitat i no es pugui utilitzar en l’agricultura o la jardineria.

Com s’evitarà que els animals que sentin les flaires de menjar bolquin i vessin els cubells pels carrers?

Els cubells porten un sistema de bloqueig de la tapa que impedeix que els animals els obrin.

Per Sant Joan em van rebentar la bústia amb un petard. Els cubells no seran el següent objectiu dels brètols?

Als municipis on hi ha el Porta a Porta implantat la mitjana de reposicions anuals és del 2%.

Què passa si se’m trenca un cubell o me’l prenen?

Es pot sol·licitar un nou cubell a través dels canals de contacte de l’Ajuntament de Castellvell del Camp (telèfon, eBando, formulari web o oficina d’atenció presencial).

Per què en uns habitatges es posaran armaris o pilones pels cubells i en altres no?

La majoria d’habitatges de Castellvell de Camp són unifamiliars, per tant, s’ha optat per posar el cubell a terra enganxat a la façana amb un ganxo per tal d’evitar elements nous a la via pública i reduir la inversió. Només en alguns casos excepcionals, com alguns blocs de pisos o en alguns habitatges sense façana, s’ha decidit posar o bé armaris o estructures tipus pilones on poder col·locar els cubells. 

L’Ajuntament està contactant amb les comunitats per estudiar cada situació i buscar el millor sistema. Pregunta al president de la teva comunitat i, si no n’està assabentat, que contacti amb l’Ajuntament.

Sobre la recollida

Per què s’han d’instal·lar càmeres de vigilància a les zones de contenidors? No estem ja prou vigilats?

Hem d’evitar que l’àrea d’emergència es converteixi en un punt d’abocaments incontrolats.

És cert que s’obriran les bosses per comprovar si s’han separat correctament els residus?

No, els operaris de la recollida tenen estratègies per valorar la correcta aportació dels residus, com per exemple el pes de la bossa en el cas dels envasos, l'ús de bosses compostables en el cas de la fracció orgànica, etc.

Si genero més brossa de la que cap al cubell i la poso en una bossa grossa, el servei de recollida no se l’endurà?

Sí, sempre i quan estigui separada correctament i sigui un fet puntual.

Mentre espero que arribi el dia de recollida dels residus orgànics o del rebuig, com evito les pudors dins de casa?

El rebuig no genera mala olor, ja que les compreses i els bolquers, que són l’únic que les podria generar, es poden treure cada dia en una bossa a part. L’orgànica tampoc genera males olors. El cubell airejat, juntament amb la bossa compostable, permet l’aeració de les restes orgàniques. L’orgànica fa pudor quan no circula l’aire, ja que sense presència d’oxigen comença a fermentar. A més, el fet que el cubell estigui airejat fa que els sucs s’evaporin. Amb un cubell tancat es condensen i es queden a les parets o al fons del cubell, de manera que quan l’obrim fa pudor. El cubell airejat evita la presència d’aquests sucs.

Si treballo de nit, puc deixar els cubells molt abans de l’hora prevista?

En casos excepcionals es pot deixar el cubell a fora abans. Però cal evitar que això es generalitzi per mantenir els carrers endreçats durant el dia.

La fracció cartró i paper s’ha de posar dins el cubell?

Si pot ser, sí. En cas que tinguem cartrons grans s’han de plegar i deixar apilats al costat del cubell corresponent. Sense obstaculitzar la mobilitat per la vorera. Important: No es poden deixar caixes sense plegar a la vorera. Tampoc es pot deixar el cartró i/o paper a dins una bossa de plàstic.

Què passa si ho faig malament?

Si ens equivoquem de dia o bé la bossa està mal seleccionada, els operaris del servei de recollida no recolliran la bossa i ens posaran un identificatiu avisant-nos. Caldrà que esperem al proper dia de recollida de la fracció per poder dipositar els residus un altra vegada. És molt important fer una correcta separació a casa.

He deixat el cubell el dia que corresponia i no m’han recollit les deixalles. Què faig?

Us podeu adreçar a través dels canals que teniu a disposició referent al porta a porta (formulari web i oficina atenció presencial) i gestionarem la incidència perquè no es repeteixi.

Sobre les àrees d’emergència

Si marxo uns dies de vacances, si he generat un extra de residus o si no puc esperar al dia de la recollida de la fracció, què haig de fer?

Podem anar a les àrees d’emergència del municipi:

- Àrea Roquetes (Vial de les Roquetes)
- Àrea Castellmoster (Avinguda Camèlia)
- Àrea Camí dels Recs

Com s’accedirà a les àrees d’emergència quan estiguin tancades?

El sistema d’accés previst serà o bé a través d’una APP ciutadana o bé amb codi d’accés o claus.

Què hi haurà a dins l’àrea tancada?

Hi haurà diferents contenidors de mida més gran per poder dipositar cada fracció correctament.

Per què s’han d’instal·lar càmeres de vigilància a les àrees d’emergència?

Hem d’evitar que les àrees d’emergència es converteixin en un punts d’abocaments incontrolats.