La deixalleria, a càrrec de Castellnet

Les deixalleries són un servei públic on s’han de portar residus tant reciclables com especials per facilitar-ne la reutilització i el tractament. A Castellvell del Camp en tenim una al Camí dels Recs.

D’aquesta manera, s’aprofiten els residus valoritzables, es disminueix la quantitat de residus que van a parar als abocadors i s’eviten els abocaments incontrolats. Amb el tractament que s’hi dóna després, es transformen els materials reciclables en matèria secundària substitutiva d’una matèria primera.

Pel que fa als productes tòxics, es porten a instal·lacions específiques on els hi redueixen la toxicitat. I dels materials que no es poden recuperar, se n’assegura la destinació més adequada per protegir el medi ambient.

Horari d'obertura

De dilluns a divendres: de 15:00 h a 17:00 h

Dijous: de 10:00 h a 13:00 h

Dissabte de 09:00 h a 14:00 h

(diumenges i festius tancat)