Reglament Municipal

L’Ajuntament aprova diferents tipus de normes en l’àmbit de la seva competència, com ara les ordenances generals, les ordenances fiscals o els reglaments, i altres disposicions de rellevància jurídica, com ara les instruccions o les circulars.

Els Reglaments Municipals són disposicions administratives de caràcter general que regulen l’Organització Municipal, elaborats pels ens locals en l’esfera de la seva competència.

Normativa Municipal

Reglament de l'Ateneu

Reglament Orgànic Municipal

Ordenança reguladora d'animals de companyia

Segueixes necessitant ajuda?