Reglament Municipal

L’Ajuntament aprova diferents tipus de normes en l’àmbit de la seva competència, com ara les ordenances generals, les ordenances fiscals o els reglaments, i altres disposicions de rellevància jurídica, com ara les instruccions o les circulars.

Els Reglaments Municipals són disposicions administratives de caràcter general que regulen l’Organització Municipal, elaborats pels ens locals en l’esfera de la seva competència.

Normativa Municipal

Reglament de l'Ateneu

Reglament Orgànic Municipal

Ordenança d'ús de la vía pública i espais públics

Ordenança reguladora d'animals de companyia

Reglament de la Pista Poliesportiva

Reglament de la Casa d'Entitats

Reglament d'Honors, Distincions i Protocol

Reglament Biblioteca Municipal

Protocol d’actuació davant violències sexuals

Reglament d'ús de les pistes de pàdel

Reglament d'ús de la Piscina Municipal

Pla de mesures antifrau

Pla de control i gestió de les colònies felines urbanes

Pla de Prevenció d’Incendis

Ordenança sobre mesures d'aigua en sequera

Ordenança municipal reguladora del servei urbà de taxi - Aprovació inicial

Ordenança d'ecoeficiència energètica i ús de l'aigua en edificis municipals - Aprovació inicial

Segueixes necessitant ajuda?