Què faries amb 40.000 euros? Tu decideixes!

El dia 10 de juny es va iniciar el termini per presentar les vostres propostes dels Pressupostos Participatius 2024-2025.

Recordeu que el termini finalitza el dia 10 de setembre de 2024 a les 23:59h.

Les propostes es poden presentar electrònicament mitjançant instància genèrica a través del formulari que trobareu més a baix o presencialment a les oficines de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic, que s’haurà de presentar junt amb la instància el formulari omplert.

Recordeu que la proposta guanyadora no podrà recaure durant dues edicions seguides sobre el mateix equipament o bé municipal. Per tant, s’exclouran del procés aquelles propostes presentades que incompleixin aquest criteri. Tampoc es podran presentar propostes d’urbanització parcial o total de carrers “no urbanitzats” del municipi (asfaltat, enllumenat, etc.).

Cada persona o entitat podrà presentar un màxim de dues propostes. D’altra banda, han de ser propostes d’inversió i el seu pressupost no podrà ser superior a 20.000 euros (IVA inclòs). Aquesta limitació pressupostària garanteix que es puguin executar un mínim de 2 projectes escollits per la ciutadania. 

Adjuntem també les Bases que regulen el procés de Pressupostos Participatius i que es van publicar a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Castellvell del Camp en data 6 de juny de 2024.

Esperem rebre les vostres propostes!

  DADES DE CONTACTE

     

  DADES DE LA PROPOSTA

  Tipologia/objecte del projecte
  Documentació adjunta (si és el cas)

  Bases reguladores