Oferta de places per la Llar d’infants ‘Els eixerits’