Decret aprovació llista admesos i exclosos procés selectiu secretari interventor