Comunicat sobre l’adopció de mesures sanitàries de salvaguarda per la prevenció de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat