Tancament àrees d’emergència – horaris punts informatius