Acta constitució tribunal i resultat proves tècnic/a auxiliar de biblioteca