Concurs públic per a la concessió d’una llicència de taxi urbà de Castellvell del Camp