Oferta de places curs 2023-24 de la Llar d’Infants “Els Eixerits”