Anunci licitació. Alienació de finques del sector SAU-8