Comunicat sobre solucions adoptades per als problemes de la distribució de correspondència