Anunci de consulta prèvia a l’elaboració d’avantprojecte de reglament o ordenança municipal