La 2a edició del Castellgos de Castellvell se celebrarà el 4 de març