Aprovació provisional de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries