Adhesió al Protocol Comarcal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci