El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural informa detecció del virus d’IAAP H5N1