El Ple aprova l’Ordenança reguladora de les mesures aplicables en situació de sequera