Subvenció de la Diputació de Tarragona: Foment i difusió de publicacions editades durant l’any 2021