Mesures preventives per l’increment de perill d’incendis forestals