Subvenció de la Diputació de Tarragona: Interessos de préstecs