Subvenció de la Generalitat de Catalunya: PUOSC 2020-2024