Subvenció Diputació de Tarragona. Interessos de préstecs