Subvenció Diputació de Tarragona: romanent PAM 2019