Subvenció Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC): Dotació de mobiliari i maquinari a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per al període 2022-2023