Subvenció Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC): Programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat.